Contact Us

Readme Limited Partnership.

279/22 Moo.3 Tonpao, Sankamphaeng, Chiang Mai 50130

Tel. 087-179-9611 Tax ID : 0503545003375

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รี้ดมี

279/22 หมู่ 3 ตำบลสัต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทร. 087-179-9611 เลขที่ผู้เสียภาษี : 0503545003375

varavut@readme.co.th