Readme Limited Partnership.

     เราคือผู้ให้คำปรึกษา อออกแบบ ติดตั้ง ระบบงาน IT โดยมีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายให้เลือกใช้ เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการ และ งบประมาณ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

– ออกแบบโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ของหน่วยงานราชการ ด้วยระบบ IP Camera พร้อมโครงข่าย Fiber Optic โดยใช้ Software การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับงาน

– ออกแบบติดตั้งระบบ WiFi ชุมชน

– ออกแบบติตตั้งระบบ ประชุมทางไกล (Video Conference)

– ออกแบบระบบอนุรักษ์พลังงาน

– ติดตั้งจอภาพ LED ขนาดใหญ่

เรามีทีมงานให้บริการในเขตภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ