CCTV IP CAMERA FULL SYSTEM

บทความประจำเดือนมีนาคม 2560

เข้าสู่เดือนที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น ความลำบากของผู้ทำงานระบบกล้องวงจรปิด คืองาน Outdoor ที่ต้องผจญกับอุณหภูมิของหน้าร้อนอันโหดร้ายNOVUM-TEC (New)

และสำหรับ อุปกรณ์ที่ใช้ ก็ต้องรับสภาวะความร้อนสูงมากขึ้น ทางห้างฯ จึงได้นำผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย ที่ทนกับสภาวะเช่นนี้ มานำเสนอ

เราเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า อุปกรณ์ระดับโรงงาน หรือ Industrial Grade ซึ่งมาจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโรงงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ คือ

เกิน 50 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพราะอุปกรณ์ Electronic ทั่วไปจะทำงานได้แย่ลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จนเกินปัญหา ค้าง , Hang หรือดับไปเลย

อุปกรณ์ระดับโรงงาน จะถูกออกแบบมาให้อุปกรณ์ภายในทนความร้อน โดยเลือกใช้วัสดุที่ทนความร้อนได้ดี จึงทำให้ราคาในอุปกรณ์จำพวกนี้

สูงกว่า อุปกรณ์ปกติ พอสมควร แต่เพื่อแลกกับการใช้งานแบบไม่สะดุด ช่างไม่ต้องตากแดด เพื่อไปแก้ปัญหาสัญญาณล่ม จึงเป็นทางออก

ที่เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปดีทีเดียว